წაიკითხეთ ფიზიოთერაპევტების რეკომენდაციები და მათი ყოველდღიური პრაქტიკული შემთხვევები როგორც რიგით პაციენტებში, ასევე სპორტსმენების მაგალითზე.